Elektroietaišu projektēšana

There are no translations available.

 

Iekšējie tīkli

Uzņēmums SIA „S.O.S. projekti” piedāvā visa veida un apjomu iekšējo tīklu tehniskos projektus - gan nelielu dzīvokļu un privātmāju elektrisko tīklu izbūvei vai rekonstrukcijai, gan liela apjoma industriālo un sabiedrisko ēku elektriskajām instalācijām un visa veida iekštelpu un teritoriju apgaismojumam.

 

Ar jēdzienu „Iekšējie tīkli” saprotama elektroapgādes tehnisko projektu izstrādāšana vadoties pēc pasūtītāju vēlmēm un norādījumiem. Visbiežāk tie ir ēku iekšējo elektro instalāciju, teritoriju apgaismošanas un elektrifikācijas un zibensaizsardzības tehniskie projekti.

 

Ārējie tīkli

Uzņēmums SIA „S.O.S. projekti” piedāvā visa veida un apjomu ārējo tīklu tehniskos projektus - no vienkāršiem privātmāju pieslēgumiem, līdz sarežģītām un apjomīgām zemā un vidējā sprieguma elektrotīklu un elektro ietaišu rekonstrukcijām.

 

Ar jēdzienu „Ārējie tīkli” saprotama elektroapgādes tehnisko projektu izstrādāšana vadoties pēc A/S „Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem, kas parasti ir jauns elektro pieslēgums, lai kļūtu par Latvenergo klientu.