Ārējie tīkli

There are no translations available.

 

Uzņēmums SIA „S.O.S. projekti” piedāvā visaveida un apjomu ārējo tīklu tehniskos projektus - no vienkāršiem privātmāju pieslēgumiem, līdz sarežģītām un apjomīgām zemā un vidējā sprieguma elektrotīklu un elektro ietaišu rekonstrukcijām.

Ar jēdzienu „Ārējie tīkli” saprotama elektroapgādes tehnisko projektu izstrādāšana vadoties pēc A/S „Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem, kas parasti ir jauns elektro pieslēgums, lai kļūtu par Latvenergo klientu.